Rekisterin nimi

Halikon Hakoniskat ry:n jäsenrekisteri.

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

Halikon Hakoniskat ry.
Salituntie 2 B b16
24800 Halikko

Pääkäyttäjä Mikko Välivirta
mikko.valivirta@outlook.com

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteri sisältää mm. seuraavia henkilöihin, sekä jäsenyyksiin liittyviä tietoja

  • nimi
  • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • syntymäaikatieto
  • jäsenmaksulaskutuksessa tarvittavat tiedot, sekä maksuhistorian

Jäsenrekisterin sisältämät tiedot saadaan pääosin jäseniltä itseltään. Rekisterin tietoja ylläpitävät Halikon Hakoniskat ry:n johtokunnan valtuuttamat henkilöt. Jäsenillä on mahdollisuus omien tietojen korjaamiseen ja täydentämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Jäsenrekisterin henkilötietoja käytetään mm. jäsenmaksulaskutukseen, tiedottamiseen, sekä yleiseen järjestötoimintaan.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite, asianomaisten henkilöiden suostumus, sekä oikeutettu etu järjestötyöhön, -toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen ja -koulutukseen liittyen. Henkilö rajata tai vastustaa tietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Jäsenyys yhdistyksessä ei kuitenkaan ole mahdollinen ilman henkilötietoja jäsenrekisterissä.

Tietojen säilytysaika

Jäsenen tietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin henkilö on jäsenenä Halikon Hakoniskat ry:ssä tai kuin tietojen säilyttäminen on muuten tarpeellista järjestötyöhön, -toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen ja -koulutukesen liittyen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä kaksi vuotta, ellei henkilö itse vaadi tietojensa välitöntä poistamista rekisteristä. Joitakin jäsenen tietoja voidaan joutua säilyttämään pidempään kirjanpito-, ja muiden lakien johdosta.

Rekisteröidyn oikeudet

Jäsen voi tarkistaa ja korjata omat tietonsa.

Jäsen tai muu henkilö voi milloin tahansa vaatia henkilötietojensa poistoa rekisteristä. Jäsenyys yhdistyksessä ei kuitenkaan ole mahdollinen ilman henkilötietoja jäsenrekisterissä.

Rekisterin suojaukset

Rekisterin tietoaineisto on suojattu pääsynhallinnan keinoin. Yhteys käytön aikana on salattu. Jäsenrekisterin käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnus ja salasana luovutetaan vain sellaiselle toimihenkilölle, jolla on asemansa puolesta oikeus rekisteri- ja henkilötietojen käsittelyyn.